Tiráž

LR Health & Beauty Systems GmbH

Kruppstr. 55
D-59227 Ahlen
Tel. +49 2382 7060-0
Fax +49 2382 7060-287
E-mail info@lrworld.com

Číslo spisu v obchodnom registri: HRB 10011 Obchodný súd Münster

Konatelia spoločnosti: Andreas Friesch (CEO), Thomas Heursen, Dr. Andreas Laabs (CFO/COO)

DIČ: DE 814331344

Všetky obrázky, texty a ďalšie popisy uvedené na webových stránkach zodpovedajú predajnému programu LR v čase jeho vydania. Zmeny sú vyhradené.

Napriek starostlivej kontrole obsahu našich stránok nepreberáme záruku za obsah externých linkov. Za obsah prepojených stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia. Programy, dáta a obrázky sú chránené autorskými právom.

Ich kopírovanie alebo rozmnožovanie, ako aj sťahovanie dát do iného systému, sú povolené len s výslovným súhlasom LR. V opačnom prípade sa to považuje za priestupok voči autorským právam. Obchodné meno LR a obchodná značka LR sú chránené zákonom.